Welkom bij Dirk Neefs.  Hij is enerzijds de ambachtsman die glasdesign op maat maakt, anderzijds is hij de kunstenaar die met broos, fragiel en transparant grootse schoonheid schept.